Steunpunt WSE | Kenniscentrum arbeidsmarkt

Steunpunt WSE

Het Steunpunt WSE is een interuniversitair kenniscentrum dat expertise opbouwt en ter beschikking stelt over de thema’s werk, arbeidsmarkt en sociale economie. De vier onderzoekscentra van het steunpunt leggen zich toe op arbeidsmarktmonitoring en onderzoek rond loopbanen, activering en sociale economie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt driemaandelijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow